Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


tlumaczenia:aca

Tempore Ressurectionis

Ad cenam Agni providi

1. Ad caenam agni providi, 1)
Et stolis albis candidi,
Post transitum maris Rubri,
Christo canamus principi.

2.Cuius corpus sanctissimum,
In ara crucis torridum,
Cruore eius roseo,
Gustando vivimus Deo.

3.Protecti paschae vespere,
Ad devastante Angelo,
Erepti de durissimo ,
Pharaonis imperio.

4.Iam pascha nostrum Christus est,
Qui immolatus agnus est,
Sinceritatis azyma,
Caro eius oblata est.

5. O vere digna hostia,
per quam fracta sunt tartara,
Redempta plebs captivata,
Reddita vitae praemia.

6. Consurgit Christus tumulo,
Victor redit de barathro,
Tyrannum trudens vinculo
Et reserans Paradisum.

7. Quaesumus auctor omnium,
In hoc paschali gaudio,
Ab omni mortis impetu,
Tuum defende populum.

8. Gloria tibi Domine,
Qui surrexisti a mortuis,
Cum Patre et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.Amen.

1. Przy tem Baranka jedzeniu, 2),
Ubrani w białem odzieniu,
Przebywszy bród czerwonego
Morza, chwalmy Pana swego.

2. Którego my uwielbionem,
Ciałem na krzyżu pieczonem;
I Krwią Przenajświętszą Jego,
Żyjem ku czci Boga swego.

3. Ten wieczór bronił nas zgoła
Od burzącego anioła;
Ten złożył z karku naszego,
Jarzmo króla okrutnego.

4. Wielkanoc nasza Chrystus Pan,
Baranek już ofiarowani
Jego Ciało nie zmazane,
Bez kwasu ofiarowane:

5. O ofiaro godna chwały,
Przez Cię piekła poniszczały;
Przez Cię człowiek odkupiony,
Od śmierci w żywot wrócony.

6. Gdy Chrystus śmierci pozbywszy,
Z czartem wojnę odprawiwszy:
Tyrana więzieniem skrócił,
Raj otworzył, niebo wrócił.

7. Prosim Cię Panie Wszechmocny,
W ten czas święty Wielkanocny;
Racz nas uchronić każdego,
Przypadku niebezpiecznego,

8. Tobie bądź chwała Samemu,
Panu Zmartwychpowstałemu;
Co z Ojcem, i z Duchem wiecznie,
Królujesz Boże społecznie. Amen.

1)
s.79-80 Antiphonarium Sacri Ordinis Praedicatorum pro diurnis horis 1933
tlumaczenia/aca.txt · ostatnio zmienione: 2014/04/29 07:18 przez Robert Olewniczak